Muss i denn zum Städtele hinaus

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - G-Dur>>>

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - Ab-Dur>>>

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - A-Dur>>>

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - Bb-Dur>>>

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - C-Dur>>>

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - D-Dur>>>

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - Eb-Dur>>>

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - F-Dur>>>

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - G1-Dur>>>

Akkordeon-, Keyboardnoten - Muss i denn - Ab1-Dur>>>

Muss i denn zum Städtele hinaus Noten A-Dur

Muss i denn zum Städtele hinaus Noten Bb-Dur

Muss i denn zum Städtele hinaus Noten C-Dur

Muss i denn zum Städtele hinaus Noten D1-Dur

Muss i denn zum Städtele hinaus Noten Eb-Dur

Muss i denn zum Städtele hinaus Noten F-Dur

Muss i denn zum Städtele hinaus Noten G-Dur

PDF Noten - Bassschlüssel Muss i denn- Eb-Dur>>>

PDF Noten - Bassschlüssel Muss i denn- F-Dur>>>

PDF Noten - Bassschlüssel Muss i denn- G-Dur>>>

PDF Noten - Bassschlüssel Muss i denn- Ab-Dur>>>

PDF Noten - Bassschlüssel Muss i denn- A-Dur>>>

PDF Noten - Bassschlüssel Muss i denn- Bb-Dur>>>

Griffschrift Muss i denn zum Städtele

mp3 Audiofile - Muss i denn - C-Dur:

mp3 Audiofile - Muss i denn - D-Dur:


mp3 Audiofile - Muss i denn - Eb-Dur:


mp3 Audiofile - Muss i denn - F-Dur:


mp3 Audiofile - Muss i denn - G-Dur:


mp3 Audiofile - Muss i denn - A-Dur:


mp3 Audiofile - Muss i denn - Bb-Dur:


Noten Muss i denn zum Städtele hinaus

1. Muß i' denn, muß i' denn
Zum Städtele hinaus,
Städtele hinaus
Und du mein Schatz bleibst hier
Wenn i' komm', wenn i' komm',
Wenn i' wiederum, wiederum komm',
Kehr i' ei' mei' Schatz bei dir
|: Kann i' glei' net allweil bei dir sei'
Han' i' doch mei' Freud' an dir
Wenn i' komm', wenn i' komm',
Wenn i' wiederum, wiederum komm',
Kehr' i' ei' mei' Schatz bei dir. :|

2. Wenn du weinst, wenn du weinst,
Daß i' wandere muß,
Wandere muß,
Wie wenn d'Lieb jetzt wär vorbei
Sind au' drauß, sind au' drauß,
Der Mädele viel, Mädele viel
Lieber Schatz, i' bleib dir treu.
|: Denk du nett wenn i' a and're seh
No sei mei Lieb' vorbei
Sind au' drauß, sind au' drauß,
Der Mädele viel, Mädele viel
Lieber Schatz, i' bleib dir treu. :|

3. Übers Jahr, übers Jahr,
Wenn mer Träubele schneidt,
Träubele schneidt,
Stell i' hier mi' wiedrum ei'
Bin i' dann, bin i' dann,
Dei' Schätzele no', Schätzele no'
So soll die Hochzeit sei.
|: Übers Jahr do ischt mei' Zeit vorbei
Do g'hör i' mei und dei
Bin i' dann, bin i' dann,
Dei' Schätzele no', Schätzele no'
So soll die Hochzeit sei. :|