Ack Värmeland du sköna

Noten ack värmeland du sköna A-Moll

Noten ack värmeland du sköna D-Moll

Noten ack värmeland du sköna E-Moll

Noten ack värmeland du sköna Fis-Moll

Noten ack värmeland du sköna G-Moll


Noten Ack Värmeland du sköna

Ack Värmeland Du sköna,

du härliga land,

du krona bland Svea rikes länder!

Och komme jag än mitt i det förlovade land,

till Värmland jag ändock återvänder!

Ja, där vill jag leva,

Ja, där vill jag dö.

Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,

Så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

I Värmeland - ja, där vill jag bygga och bo,

med enklaste lycka förnöjder.

Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro,

och luften är frisk på dess höjder.

Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -

vid den vill jag somna så stilla en gång

och vila i värmländska jorden.