Na dzikich stepach za Bajkałem


Akkordeon - Na dzikich stepach za Bajkałem- C-Major>>>


Leadsheet - Na dzikich stepach za Bajkałem - Bb-Major>>>

Leadsheet - Na dzikich stepach za Bajkałem - C-Major>>>

Leadsheet - Na dzikich stepach za Bajkałem - Db-Major>>>

Leadsheet - Na dzikich stepach za Bajkałem - D-Major>>>

Leadsheet - Na dzikich stepach za Bajkałem - Eb-Major>>>

Leadsheet - Na dzikich stepach za Bajkałem - F-Major>>>

Leadsheet - Na dzikich stepach za Bajkałem - G-Major>>>

Leadsheet - Na dzikich stepach za Bajkałem - Ab-Major>>>

Leadsheet - Na dzikich stepach za Bajkałem - A-Major>>>


Leadsheet - Bass Clef -Na dzikich stepach za Bajkałem - F-Major>>>

Leadsheet - Bass Clef -Na dzikich stepach za Bajkałem - Eb-Major>>>

Leadsheet - Bass Clef -Na dzikich stepach za Bajkałem - D-Major>>>

Leadsheet - Bass Clef -Na dzikich stepach za Bajkałem - Db-Major>>>

Leadsheet - Bass Clef -Na dzikich stepach za Bajkałem - C-Major>>>

Leadsheet - Bass Clef -Na dzikich stepach za Bajkałem - Bb-Major>>>

Leadsheet - Bass Clef -Na dzikich stepach za Bajkałem - A-Major>>>

Leadsheet - Bass Clef -Na dzikich stepach za Bajkałem - Ab-Major>>>

Leadsheet - Bass Clef -Na dzikich stepach za Bajkałem - G-Major>>>

accordeon, C-Major

leadsheet, C-Major, По диким степям Забайкалья

По диким степям забайкалья

Где золото роют в горах

Бродяга, судьбу проклиная

Тащился с сумой на плечах

Бродяга, судьбу проклиная

Тащился с сумой на плечах

Бежал из тюрьмы темной ночью

За правду он долго страдал

Бежать больше не было мочи

Пред ним расстилался Байкал

Бродяга к Байкалу подходит

Рыбацкую лодку берет

И грустную песню заводит

О родине что-то поет

Бродяга Байкал переехал

Навстречу родимая мать

Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша

Здоров ли отец мой и брат?

Отец твой давно уж в могиле

Землею сырою зарыт

А брат твой в далекой Сибири

Давно кандалами звенит

По диким степям забайкалья

Где золото роют в горах

Бродяга, судьбу проклиная

Тащился с сумой на плечах

Бродяга, судьбу проклиная

Тащился с сумой на плечах


Na dzikich stepach za Bajkałem,

Gdzie złota szukają śród gór,

Włóczęga, na los przeklinając,

Na plecach tobołek swój niósł.

 

Z więzienia uciekł ciemną nocą,

W więzieniu za prawdę cierpiał.

Iść dalej nie był on już w mocy –

Rozciągał się przed nim Bajkał.

 

Do brzegów Bajkału podchodzi,

Na łódkę rybacką tam wsiadł

I pieśń bardzo smutną zawodzi,

O kraju rodzinnym, sprzed lat.

 

Włóczęga jezioro przepłynął,

Na brzegu ktoś czeka go rad.

"Ach, witaj, ach witaj, mateńko,

Czy zdrów jest mój ojciec i brat?

 

"Twój ojciec już dawno nie żyje,

I ziemia przykrywa mu grób,

A brat twój w dalekim Sybirze,

Kajdany mu dzwonią u stóp"