Abballati

PDF Noten - Abballati - am>>>

PDF Noten - Abballati - hm>>>

PDF Noten - Abballati - cm>>>

PDF Noten - Abballati - dm>>>

PDF Noten - Abballati - em>>>

PDF Noten - Abballati - Bass- am>>>

PDF Noten - Abballati - Bass- hm>>>

PDF Noten - Abballati - Bass- cm>>>

PDF Noten - Abballati - Bass- dm>>>

mp3 Audiofile Abballati - D-moll:


freesheetmusic, Abballati, d-minor

Abballati abballati

Fimini schetti_e maritati

E se_un abballati bonu

Nun ve cantu_e nun ve sonu


Sciù sciù sciù

Quanti fimini  cisù

Sciù sciù sciù

Quanti fimini  cisùCe n'è quattro scafazzati

Li facemu cu_'e patati

Ce n'è quattro ammacateddi

Li facemu cu_'e pisedi


Sciù sciù sciù

Quanti fimini  cisù

Sciù sciù sciù

Quanti fimini  cisù