Ej, padá, padá rosička

Piano Sheetmusic- Ej, padá, padá rosička - Klaviernoten - e-minor>>>

Piano Sheetmusic- Ej, padá, padá rosička - Klaviernoten - d-minor>>>

Piano Sheetmusic- Ej, padá, padá rosička - Klaviernoten - c-minor>>>

Piano Sheetmusic- Ej, padá, padá rosička - Klaviernoten - b-minor>>>

Piano Sheetmusic- Ej, padá, padá rosička - Klaviernoten - a-minor>>>

Piano Sheetmusic- Ej, padá, padá rosička - Klaviernoten - g-minor>>>

Piano Sheetmusic- Ej, padá, padá rosička - Klaviernoten - f#-minor>>>

Piano Sheetmusic- Ej, padá, padá rosička - Klaviernoten - f-minor>>>

piano sheetmusic, em

1. Ej, padá, padá rosička, spali by moje očičká,

spali by moje, spali by aj tvoje, spali by oni oboje.

 

2. Ej, padá, padá listopad, pozdravuj milú na stokrát,

pozdravuj milú, holubienku sivú, že sa nevrátim nikdy viac.

 

3. Ej, spieva, spieva sláviček, už mi odišiel Janíček

za hory, doly, srdiečko ma bolí, že ma on zanechal v nevôli.