El noi de la mare

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-F.pdf-low>>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-G.pdf-low>>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-A.pdf-low>>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-Bb.pdf-low>>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-C.pdf->>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-Db.pdf->>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-D.pdf->>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-Eb.pdf->>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-F.pdf->>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-G.pdf->>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-Ab.pdf->>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-A.pdf->>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-Bb.pdf->>>

PDF Freesheetmusic - El noi de la mare - Partitur-C.pdf-high>>>


PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-Bb.pdf->>>

PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-A.pdf->>>

PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-G.pdf->>>

PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-F.pdf->>>

PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-E.pdf->>>

PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-Eb.pdf->>>

PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-D.pdf->>>

PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-Db.pdf->>>

PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-C.pdf->>>

PDF Freesheetmusic -Bassclef -  El noi de la mare - Partitur-Bb.pdf-low>>>


 Freesheetmusic --  El noi de la mare - -Sibelius-File->>>

Freesheetmusic --  El noi de la mare - -xml-File->>>


sheetmusic, D-major, El noi de la mare1.Què li darem an el Noi de la Mare?

Què li darem que li sàpiga bo?

Li darem panses amb unes balances,

Li darem figues amb un paneró.

 

2.Què li darem al Fillet de Maria?

Què li darem al formós Infantó?

Panses i figues i nous i olives,

Panses i figues i mel i mató.

 

3.Tam-pa-tam-tam que les figues són verdes,

Tam-pa-tam-tam que ja maduraran.

Si no maduren el dia de Pasqua,

maduraran en el dia del Ram.