Pasterze mili

Leadsheet -Pasterze mili - Bb-Major-low>>>

Leadsheet -Pasterze mili - C-Major->>>

Leadsheet -Pasterze mili - Db-Major->>>

Leadsheet -Pasterze mili - D-Major->>>

Leadsheet -Pasterze mili - Eb-Major->>>

Leadsheet -Pasterze mili - F-Major->>>

Leadsheet -Pasterze mili - G-Major->>>

Leadsheet -Pasterze mili - Ab-Major->>>

Leadsheet -Pasterze mili - A-Major->>>

Leadsheet -Pasterze mili - Bb-Major->>>

Leadsheet -Pasterze mili - C-Major-high>>>

Leadsheet -Pasterze mili - Db-Major-high>>>

Leadsheet -Pasterze mili - D-Major-high>>>

Leadsheet -Pasterze mili - Eb-Major-high>>>

Leadsheet -Pasterze mili - F-Major-high>>>


Leadsheet -Bass Clef Pasterze mili - C-Major->>>

Leadsheet -Bass Clef Pasterze mili - Bb-Major->>>

Leadsheet -Bass Clef Pasterze mili - A-Major->>>

Leadsheet -Bass Clef Pasterze mili - Ab-Major->>>

Leadsheet -Bass Clef Pasterze mili - G-Major->>>

Leadsheet -Bass Clef Pasterze mili - F-Major->>>

Leadsheet -Bass Clef Pasterze mili - Eb-Major->>>

Leadsheet -Bass Clef Pasterze mili - D-Major->>>

Leadsheet -Bass Clef Pasterze mili - Db-Major->>>

leadsheet, F-Major, pasterze mili

Pasterze mili, coście widzieli?

Widzieliście maleńkiego,

Jezusa narodzonego,

Syna Bożego, Syna Bożego.

 

 

2.Co za pałac miał, gdzie gospodą stał?

Szopa bydłu przyzwoita,

I to jeszcze źle pokryta,

Pałacem była, pałacem była.

 

 

3.Jakie kapele nuciły trele?

Aniołowie Mu śpiewali,

my na dudkach przygrywali,

skoczno wesoło, skoczno wesoło.

 

 

4.Jakieście dary dali, ofiary?

Sercaśmy własne oddali,

a odchodząc poklękali,

czołem Mu bili, czołem Mu bili.