Jos Ne Svice Rujna Zora

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - a-minor-low>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - b-minor-low>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - c-minor-low>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - c#-minor>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - d-minor>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - e-minor>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - f-minor>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - f#-minor>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - g-minor>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - a-minor>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - b-minor>>>

PDF Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - c-minor>>>


 Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - Sibelius-File>>>

Sheetmusic - Jos Ne Svice Rujna Zora - xml-File>>>

leadsheet, music, d-minor,

Još ne sviće rujna zora,

Još nе trepti list sa gora.

Ne čuje se glas slavuja,

Zoru da najavi.

 

Ne čuje se ni zefira,

niti svirke od pastira,

tišina je-svuda vlada,

sve živo počiva.

 

Neka cvjeta rosno cvijeće,

Nek' se kiti njim proljeće,

ja ga neću više brati,

jer nije za mene.

 

Ja ga neću više brati,

jer ga nemam kome dati.

Kojoj sam ga dosad dav'o,

Zemlja je pokriva.