La mula de parenza 

Partitura PDF - La mula de parenza - G-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - A-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - Bb-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - C-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - D-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - Eb-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - F-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - Bass - Bb-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - Bass - Ab-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - Bass - G-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - Bass - F-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - Bass - Eb-Major>>>

Partitura PDF - La mula de parenza - Bass - D-Major>>>

partitura, la mula- G-Major

La mula del Parenzo le-rì-le-rà

l'ha messo su bottega le-rì-le-rà

de tutto la vendeva

de tutto la vendeva.

La mula del Parenzo le-rì-le-rà

l'ha messo su bottega le-rì-le-rà

de tutto la vendeva

fora ch'el baccalà.

Perché non m'ami più?

 

La me morosa vecia lerì-lerà

la tegno de riserva lerì-lerà

e quando spunta l'erba

e quando spunta l'erba.

La me morosa vecia lerì-lerà

la tegno de riserva lerì-lerà

e quando spunta l'erba

la mando a pascolar.

Perché non m'ami più?

 

La mando a pascolare lerì-lerà

nel mese di settembre lerì-lerà

e quando vien novembre

e quando vien novembre.

La mando a pascolare lerì-lerà

nel mese di settembre lerì-lerà

e quando vien novembre

la vado a ritirar.

Perché non m'ami più?