Maro, Maro od bisera grano

PDF Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - d-minor>>>

PDF Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - e-minor>>>

PDF Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - f-minor>>>

PDF Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - f#-minor>>>

PDF Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - g-minor>>>

PDF Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - a-minor>>>

PDF Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - b-minor>>>

PDF Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - c-minor>>>


Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - Sibelius-File>>>

Sheetmusic - Maro, Maro od bisera grano - xml-File>>>

sheetmusic, e-minor, Maro, Maro od bisera grano

Sedi Mara na kamen studencu,

svoju tajnu otkrila je zdencu.

Suzama ga orosila Mara,

sudbinu je svoju oplakala.

 

Maro Maro od bisera grano,

Maro Maro sunce moje malo.

Pođi za me' i budi mi ljubav,

živećemo kao dva goluba.

 

 

Od lozice moga vinograda,

lepa Maro praviću ti 'lada.

Nosiću te na rukama dvema

jer od mene boljeg momka nema.