Pod horú studenečka 

PDF Noten Pod horú studenečka - A-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - Bb-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - C-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - D-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - Eb-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - F-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - G-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - Bass - D-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - Bass - Eb-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - Bass - F-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - Bass - G-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - Bass - Ab-Major>>>

PDF Noten Pod horú studenečka - Bass - Bb-Major>>>

Sheetmusic , C-Major, Pod horu studenecka

1. Pod horú studenečka,

pod horú studenečka,

pěkná čistá, bystrá,

aj pěkná čistá, bystrá.

 

2.Ja, napí sa jí, milá,

ja, napí sa jí, milá,

budeš pěkná bilá,

aj budeš pěkná bilá.

 

3.Ja, napí sa jí ešče,

ja, napí sa jí ešče,

budeš hezké děvče,

aj budeš hezké děvče.