Da Schulmoasta z'Gamperl

PDF Noten -Da Schulmoasta z'Gamperl - C-Dur>>>

PDF Noten -Da Schulmoasta z'Gamperl - D-Dur>>>

PDF Noten -Da Schulmoasta z'Gamperl - Eb-Dur>>>

PDF Noten -Da Schulmoasta z'Gamperl - F-Dur>>>

PDF Noten -Da Schulmoasta z'Gamperl - G-Dur>>>

PDF Noten -Da Schulmoasta z'Gamperl - Ab-Dur>>>

PDF Noten -Da Schulmoasta z'Gamperl - A-Dur>>>

PDF Noten -Da Schulmoasta z'Gamperl - Bb-Dur>>>


PDF Noten -BassschlĂŒssel - Da Schulmoasta z'Gamperl - Bb-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Da Schulmoasta z'Gamperl - A-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Da Schulmoasta z'Gamperl - Ab-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Da Schulmoasta z'Gamperl - G-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Da Schulmoasta z'Gamperl - F-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Da Schulmoasta z'Gamperl - Eb-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Da Schulmoasta z'Gamperl - D-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Da Schulmoasta z'Gamperl - Db-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Da Schulmoasta z'Gamperl - C-Dur>>>


PDF Noten - - Da Schulmoasta z'Gamperl - Griffschrift>>>


Noten

GriffschriftDa Schulmoasta z'Gamperl der hat a bös Weib,

und der hat a bös Weib, und der hat a bös Weib.

Ja weil eam zum Deixel koa Deastbot'n ned bleibt,

koa Deastbot'n ned bleibt, Dradio.Da Schulmoasta z'Gamperl, hat obamiss'n,

der hat obamiss'n, und hat obamiss'n.

Der hat hoalt sei Kuah'l selb'n möla miass'n,

selb'n möla miass'n, Dradio.


Da Schulmoasta z'Gamperl,is a kluag’scheiter Mann,

is a kluag’scheiter Mann, is a kluag’scheiter Mann,

er bind si in Kuahschwoaf bei der Knopflucka an,

bei der Knopflucka an, Dradio.


Die  Breman hab’n biss’n die Kuah‘ die hat g’schlagn,

und die Kuah‘ die hat g’schlagn, und die Kuah‘ die hat g’schlagn.

Die hat in Schulmoasta’n bam Stuhl obi g’schlag’n ,

bam Stuhl obi g’schlag’n , Dradio.


De Kuah de wird ledig rennt aussi bei da TĂŒr,

und rennt aussi bei da TĂŒr, und rennt aussi bei da TĂŒr.

Schulmoasta muasst nochi es hĂŒlft nix dafĂŒr,

es hĂŒlft nix dafĂŒr, Dradio.


De  Kuah die rennt obi in’s Herrn Pfarrer sei Haus,

in’s Herrn Pfarrer sei Haus, in’s Herrn Pfarrer sei Haus.

Da schreit der Herr Pfarrer beim Fenster heraus,

beim Fenster heraus, Dradio.


Schulmoasta,  Schulmoasta, Schulmoasta, wohi,

und Schulmoasta wohi, und Schulmoasta wohi.

Wann’s lang a so dauert is g’schecha um di,

is g’schecha um di, Dradio.


Hiazt habn’s halt die Kuah in an Gart’n eini  g’jag’n,

in an Gart’n eini  g’jag’n, in an Gart’n eini  g’jag’n.

und hab’n den Schulmoasta’n beim Schwoaf ledi g’macht,

beim Schwoaf ledi g’macht, Dradio.


Da Schulmoasta z'Gamperl,

is a kluag’scheiter Mann, is a kluag’scheiter Mann, is a kluag’scheiter Mann,

hat’s  G’sicht in da Seit’n und d’Wadl’n voran,

und d’Wadl’n voran, Dradio.


Wer’s  weita wĂŒll’s wiss’n den koa is ned  sag’n,

und den koa is ned  sag’n, und den koa is ned  sag’n,

der muass si beim Schulmoasta z’Gamperl aufraqg’n,

ja z’Gamperl aufrqg’n, Dradio.