Dem Herrn Pastor sin Kauh

PDF Noten Dem Herrn Pastor sin Kauh-A-Dur>>>

PDF Noten Dem Herrn Pastor sin Kauh-Bb-Dur>>>

PDF Noten Dem Herrn Pastor sin Kauh-C-Dur>>>

PDF Noten Dem Herrn Pastor sin Kauh-D-Dur>>>

PDF Noten Dem Herrn Pastor sin Kauh-E-Dur>>>

PDF Noten Dem Herrn Pastor sin Kauh-F-Dur>>>

PDF Noten Dem Herrn Pastor sin Kauh-G-Dur>>>

Noten  Dem Herrn Pastor sin Kauh

4. Jochen Steif, de Treinsuldat, de Treinsuldat, de Treinsuldat,

Kreeg een Pott voll Mulsalat, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

5. Un de Köster Dümelang, Dümelang, Dümelang,

Kreeg den Stert as Klockenstrang, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

6. Un de ole Inglisch-Miss, Inglisch-Miss, Inglisch-Miss,

Kreeg een nieget Teihngebiss, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

7. Un de ole Stadtkapell, Stadtkapell, Stadtkapell,

Kreeg en nieget Trummelfell, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

8. Un uns niege FĂĽerwehr, FĂĽerwehr, FĂĽerwehr,

Kreeg en Pott voll Wagensmeer, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

9. Un de Schriever Negenkloog, Negenkloog, Negenkloog,

kreeg en nieget Anschrievbook, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

10. Vun den Buern sien dree Göörn, sien dree Göörn, sien dree Göörn,

kreeg jedereen en vun de Höörn, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

11. Un de ole Smittgesell, Smittgesell, Smittgesell,

kreeg en nieget Schörtenfell, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

12. Fru Pastor ehr Muschikatt, Muschikatt, Muschikatt,

harr woll verteihn Dag noch wat, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

13. Un de Hoffhund Watermann, Watermann, Watermann,

mook sick an de Knaken ran, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

14. de Optiker Hans Henning Ploog, Henning Ploog, Henning Ploog,

kreeg för sien Brilln ´n Lins vun´t Oog, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

15. Dat rechte Oog, ik hebb´t vergeten, hebb´t vergeten,hebb´t vergeten,

dat hebbt , ik gleuw, de Swien opfreten, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

16. De malle Moler Seidelbast, Seidelbast, Seidelbast,

kreeg ´n niegen Molerquast, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

17. De Schoster keem un hool de Huut, hool de Huut, hool de Huut,

mook sick Poor niege Stebels ut, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

18. Trina pett mit ehre Hacken, ehre Hacken, ehre Hacken,

in een groten Dunnerkacken, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

19. Sleswig-Holsteen, meerumslungen, meerumslungen, meerumslungen,

hannelt nu mit Ossentungen, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

20. De Mekelborger leit nich slapen, leit nich slapen, leit nich slapen,

se sett den Kopp in´t Lanneswappen; vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

21. Un de ole Neihkatrin, Neihkatrin, Neihkatrin,

kreeg den Kopp as Neihmaschin vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

22. Doch dat Leed is man ers half, man ers half, man ers half,

in´n Stall dor steiht jo noch een Kalf, vun Herrn Pastor sien Kauh!


4. Jochen Steif, de Treinsuldat, de Treinsuldat, de Treinsuldat,

Kreeg een Pott voll Mulsalat, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

5. Un de Köster Dümelang, Dümelang, Dümelang,

Kreeg den Stert as Klockenstrang, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

6. Un de ole Inglisch-Miss, Inglisch-Miss, Inglisch-Miss,

Kreeg een nieget Teihngebiss, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

7. Un de ole Stadtkapell, Stadtkapell, Stadtkapell,

Kreeg en nieget Trummelfell, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

8. Un uns niege FĂĽerwehr, FĂĽerwehr, FĂĽerwehr,

Kreeg en Pott voll Wagensmeer, von Herrn Pastor sien Kauh!

 

9. Un de Schriever Negenkloog, Negenkloog, Negenkloog,

kreeg en nieget Anschrievbook, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

10. Vun den Buern sien dree Göörn, sien dree Göörn, sien dree Göörn,

kreeg jedereen en vun de Höörn, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

11. Un de ole Smittgesell, Smittgesell, Smittgesell,

kreeg en nieget Schörtenfell, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

12. Fru Pastor ehr Muschikatt, Muschikatt, Muschikatt,

harr woll verteihn Dag noch wat, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

13. Un de Hoffhund Watermann, Watermann, Watermann,

mook sick an de Knaken ran, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

14. de Optiker Hans Henning Ploog, Henning Ploog, Henning Ploog,

kreeg för sien Brilln ´n Lins vun´t Oog, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

15. Dat rechte Oog, ik hebb´t vergeten, hebb´t vergeten,hebb´t vergeten,

dat hebbt , ik gleuw, de Swien opfreten, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

16. De malle Moler Seidelbast, Seidelbast, Seidelbast,

kreeg ´n niegen Molerquast, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

17. De Schoster keem un hool de Huut, hool de Huut, hool de Huut,

mook sick Poor niege Stebels ut, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

18. Trina pett mit ehre Hacken, ehre Hacken, ehre Hacken,

in een groten Dunnerkacken, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

19. Sleswig-Holsteen, meerumslungen, meerumslungen, meerumslungen,

hannelt nu mit Ossentungen, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

20. De Mekelborger leit nich slapen, leit nich slapen, leit nich slapen,

se sett den Kopp in´t Lanneswappen; vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

21. Un de ole Neihkatrin, Neihkatrin, Neihkatrin,

kreeg den Kopp as Neihmaschin vun Herrn Pastor sien Kauh!

 

22. Doch dat Leed is man ers half, man ers half, man ers half,

in´n Stall dor steiht jo noch een Kalf, vun Herrn Pastor sien Kauh!