PDF Noten I hob dir in d'Äuglan gschaut A-Dur

PDF Noten I hob dir in d'Äuglan gschaut Bb-Dur

PDF Noten I hob dir in d'Äuglan gschaut C-Dur

PDF Noten I hob dir in d'Äuglan gschaut D-Dur

PDF Noten I hob dir in d'Äuglan gschaut Eb-Dur

PDF Noten I hob dir in d'Äuglan gschaut F-Dur

PDF Noten I hob dir in d'Äuglan gschaut G-Dur

Noten I hob dir in die Äuglein gschaut

I hob dir in d'Äugerl schaut

Die Äugerln war'n trü_ab,

Und I hob dir's net z'sagn traut,

ja daß i di so lieb,

Und I hob dir's net z'sagn traut,

ja daß i di so lieb,