Lass mi bei dir sein

PDF Noten -Lass mi bei dir sein - Bb-Dur>>>

PDF Noten -Lass mi bei dir sein - C-Dur>>>

PDF Noten -Lass mi bei dir sein - D-Dur>>>

PDF Noten -Lass mi bei dir sein - Eb-Dur>>>

PDF Noten -Lass mi bei dir sein - F-Dur>>>

PDF Noten -Lass mi bei dir sein - G-Dur>>>

PDF Noten -Lass mi bei dir sein - A-Dur>>>

PDF Noten -Lass mi bei dir sein - A-Dur>>>


PDF Noten -BassschlĂŒssel - Lass mi bei dir sein - C-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Lass mi bei dir sein - Db-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Lass mi bei dir sein - D-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Lass mi bei dir sein - Eb-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Lass mi bei dir sein - F-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Lass mi bei dir sein - G-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Lass mi bei dir sein - Ab-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Lass mi bei dir sein - A-Dur>>>

PDF Noten -BassschlĂŒssel - Lass mi bei dir sein - Bb-Dur>>>


PDF Akkordeonnoten - Lass mi bei dir sein - Bb-Dur>>>

PDF Akkordeonnoten - Lass mi bei dir sein - C-Dur>>>

PDF Akkordeonnoten - Lass mi bei dir sein - Db-Dur>>>

PDF Akkordeonnoten - Lass mi bei dir sein - D-Dur>>>

PDF Akkordeonnoten - Lass mi bei dir sein - Eb-Dur>>>

PDF Akkordeonnoten - Lass mi bei dir sein - F-Dur>>>

PDF Akkordeonnoten - Lass mi bei dir sein - G-Dur>>>

PDF Akkordeonnoten - Lass mi bei dir sein - Ab-Dur>>>

PDF Akkordeonnoten - Lass mi bei dir sein - A-Dur>>>

Griffschrift - Lass mi bei dir sein>>>

Akkorfdeonnoten, Lass mi bei dir sein

Griffschrift, lass mi bei dir sein

nnoten, 2 stimmig, Lass mi bei dir sein

1.Loß mi bei Dir sei, mir is so bang',

Loß mi bei Dir sei, an Herzschlag lang,

Loß mi bei Dir sei, ganz eng und still,

Und dann kann kumma, was mag, was will.

 

2.Loß mi bei Dir sei, wi_a wohl des tu_at,

i kenn koa Platzal so fein so gu_at,

Loß mi bei Dir sei, an Herzschlag lang,

und mir is nimma ,a nimma bang,

 

 

3.Loß mi bei Dir sei, zu jeder Zeit,

Loß mi bei Dir sei, in Freud in Leid,

Loß mi bei Dir sei, a ganzes Leb'n,

was kanns fĂŒr uns zwo_a, schöners geb'n.